Oświadczenie o prywatności

Polityka prywatności Caffe2go

O naszej polityce prywatności

Caffe2go dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług, a zebrane przez nas informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług traktujemy z ostrożnością. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez Caffe2go. Data wejścia w życie niniejszych warunków to 04.09.2021 r., wraz z publikacją nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane o Tobie są przez nas zbierane, do czego te dane są wykorzystywane, komu i na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśnimy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, dane kontaktowe można znaleźć na końcu naszej polityki prywatności.


O przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub zlecamy ich przechowywanie), jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla kogo dane są przejrzyste.


Oprogramowanie sklepu internetowego

Sklep

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania Shopify. Dane osobowe, które nam udostępniasz w celu realizacji naszych usług, zostaną temu podmiotowi udostępnione. Shopify ma dostęp do Twoich danych, aby zapewnić nam (techniczne) wsparcie, nigdy nie wykorzysta Twoich danych w żadnym innym celu. Shopify jest zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej z nimi umowy. Te środki bezpieczeństwa polegają na zastosowaniu szyfrowania SSL i silnej polityki haseł. Shopify to certyfikowany podmiot przetwarzający dane kart kredytowych. Shopify używa plików cookie do zbierania informacji technicznych związanych z korzystaniem z oprogramowania, żadne dane osobowe nie są gromadzone i/lub przechowywane. Shopify zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy w celu dalszego ulepszania usługi. Shopify uwzględnia obowiązujące prawne okresy przechowywania danych (osobowych). Obowiązuje Tarcza Prywatności UE/USA, Twoje dane mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.

Hosting internetowy GoDaddy

PRZYKŁAD: Kupujemy usługi hostingu internetowego i poczty e-mail od Shopify. Shopify przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Strona ta może jednak zbierać metadane dotyczące korzystania z usług. To nie są dane osobowe. Shopify podjęło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych. Shopify jest zobowiązane do zachowania poufności w ramach umowy. GoDaddy Korzystamy z usług firmy GoDaddy w ramach naszego zwykłego biznesowego ruchu poczty e-mail. Ta strona podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych. GoDaddy nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i zachowujemy poufność całego ruchu poczty e-mail[1]. Procesory płatności Mollie Korzystamy z platformy Mollie do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Mollie podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych.Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście.Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usług Mollie dla których angażują osoby trzecie. Mollie nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo. Klarna Korzystamy z platformy Klarna do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Klarna przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Klarna podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Klarna zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. Klarna udostępnia agencjom ratingowym dane osobowe i informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej w przypadku złożenia wniosku o odroczoną płatność (linia kredytowa). Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usług Klarna, do których angażują osoby trzecie. Klarna nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.


Recenzje Sklep internetowyKeur

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy WebwinkelKeur. Jeśli zostawiasz recenzję za pośrednictwem WebwinkelKeur, jesteś zobowiązany do podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. WebwinkelKeur udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli połączyć recenzję z Twoim zamówieniem. WebwinkelKeur publikuje również Twoje imię i nazwisko na własnej stronie internetowej. W niektórych przypadkach WebwinkelKeur może skontaktować się z Tobą, aby wyjaśnić Twoją recenzję. W przypadku, gdy zaprosimy Cię do pozostawienia recenzji, udostępnimy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail WebwinkelKeur. Wykorzystują te informacje wyłącznie w celu zaproszenia Cię do wystawienia recenzji. WebwinkelKeur podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. WebwinkelKeur zastrzega sobie prawo do angażowania stron trzecich do świadczenia usługi, na co wyraziliśmy zgodę WebwinkelKeur. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą również części usługi, do których WebwinkelKeur angażuje osoby trzecie. Wysyłka i logistyka PostNL Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie przesyłki do Ciebie. Do realizacji dostaw korzystamy z usług PostNL. W związku z tym konieczne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania firmie PostNL. PostNL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy PostNL zaangażuje podwykonawców, PostNL udostępni również Twoje dane tym stronom. Fakturowanie i księgowość Efactuurdirect Korzystamy z usług Efactuurdirect, aby śledzić naszą administrację i księgowość. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Dane te służą do administrowania fakturami sprzedaży. Korzystamy z usług Efactuurdirect w celu prowadzenia dokumentacji naszej administracji i księgowości. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Dane te służą do administrowania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są przesyłane i przechowywane w sposób bezpieczny. Efactuurdirect jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktował Twoje dane w sposób poufny. Efactuurdirect nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.Zewnętrzne kanały sprzedaży Bolcom Sprzedajemy (część) naszych artykułów za pośrednictwem platformy Bol.com. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Bol.com udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetworzenia Twojego zamówienia. Traktujemy Twoje dane poufnie i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed utratą i nieuprawnionym użyciem.

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany ze złożonym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam informacje, a my wykorzystamy te informacje do skontaktowania się z Tobą w późniejszym czasie – innym niż na Twoją prośbę – poprosimy Cię o wyraźną zgodę na to. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem wypełnienia obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te strony trzecie są traktowane jako poufne na mocy umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego. Dane zbierane automatycznie Informacje zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego ulepszania naszych usług. Dane te (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi. Współpraca z dochodzeniami podatkowymi i kryminalnymi W niektórych przypadkach Caffe2go może być przetrzymywane na podstawie prawnego obowiązku udostępnienia Twoich danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub kryminalnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale będziemy się temu sprzeciwiać w ramach możliwości, jakie daje nam prawo. Okresy przechowywania Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie zaznaczysz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, uznamy to również za prośbę o zapomnienie. Na podstawie obowiązujących obowiązków administracyjnych musimy przechowywać faktury z Twoimi danymi (osobowymi), więc będziemy przechowywać te dane przez cały obowiązujący okres. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które przygotowaliśmy w wyniku Twojego zadania.

 

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem holenderskim i europejskim, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie są to prawa i jak możesz się z nich powołać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy kopie i kopie Twoich danych tylko na Twój znany już adres e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy Cię o identyfikację. Prowadzimy ewidencję zrealizowanych wniosków, w przypadku wniosku o zapomnienie administrujemy zanonimizowanymi danymi. Otrzymasz wszystkie kopie i kopie danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób. Prawo dostępu Zawsze masz prawo do wglądu w dane, które przetwarzamy lub przetwarzamy i które dotyczą Twojej osoby lub mogą być powiązane z Tobą. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę.Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci kopię wszystkich danych wraz z zestawieniem podmiotów przetwarzających, które mają te dane, na znany nam adres e-mail, podając kategorię, w której przechowujemy te dane Prawo do sprostowania Zawsze masz prawo do dostosowania przetwarzanych przez nas lub przez nas przetwarzanych danych, które dotyczą Twojej osoby lub mogą być powiązane z Tobą. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoje żądanie zostanie spełnione, wyślemy Ci potwierdzenie dopasowania danych na znany nam adres e-mail. Prawo do ograniczenia przetwarzania Zawsze masz prawo ograniczyć dane, które przetwarzamy lub przetwarzamy, a które dotyczą Twojej osoby lub które mogą być powiązane z Tobą. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. W przypadku uznania Twojego żądania wyślemy Ci na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane nie będą przetwarzane do czasu zniesienia ograniczenia. Prawo do przenoszenia Zawsze masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy (lub przetwarzaliśmy) i które dotyczą Twojej osoby lub mogą być z nią powiązane, przez inną stronę. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie spełniona, wyślemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych o Tobie, które przetworzyliśmy lub które zostały przetworzone przez inne podmioty przetwarzające lub strony trzecie w naszym imieniu na znany nam adres e-mail. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy już mogli kontynuować usługi, ponieważ nie można już wtedy zagwarantować bezpiecznego połączenia plików danych. Prawo do sprzeciwu i inne prawa Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez lub w imieniu Caffe2go. Jeśli zgłosisz sprzeciw, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu. Jeżeli Twój sprzeciw jest uzasadniony, wykonamy dla Ciebie kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy lub które przetwarzamy, a następnie trwale zaprzestaniemy przetwarzania. Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby prawo to miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach prywatności.

 

Ciasteczko

Pliki cookie Google Analytics są umieszczane za pośrednictwem naszej strony internetowej amerykańskiej firmy Google, w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do udostępnienia tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania i udostępniamy te dane Google. Google może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zestawami danych, a tym samym śledzić Twoje ruchy w Internecie. Google wykorzystuje te informacje do oferowania między innymi ukierunkowanych reklam (Adwords) oraz innych usług i produktów Google. Pliki cookie stron trzecich W przypadku, gdy rozwiązania oprogramowania stron trzecich wykorzystują pliki cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zmiany w polityce prywatności Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak zawsze znajdziesz najnowszą wersję na tej stronie. Jeśli nowa polityka prywatności będzie miała wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dotyczące Ciebie dane, poinformujemy Cię o tym e-mailem.Dane kontaktowe Caffe2go Bornerbroeksestraat 459F 7609PK Almelo Holandia T (085) 000-3673 E info@caffe2gocom Osoba kontaktowa ds. prywatności Alec Kleine Staarman.
Zamknij (esc)

wyskakujące okienko

Użyj tego wyskakującego okienka, aby umieścić formularz rejestracji na listę mailingową. Możesz też użyć go jako prostego wezwania do działania z linkiem do produktu lub strony.

Weryfikacja wieku

Klikając enter, potwierdzasz, że jesteś w wieku umożliwiającym spożywanie alkoholu.

Wózek sklepowy

Twój koszyk jest obecnie pusty
Kupuj teraz